Huisvesting: discriminatie melden

Heb je niet dezelfde kansen op een woning? Word je verschillend behandeld omwille van een beschermd kenmerk? Krijg je niet de aanpassingen waarop je recht hebt omwille van je handicap? Of maakt een eigenaar of vastgoedmakelaar discriminerende opmerkingen? Meld het bij Unia.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt kan zowel gebeuren tijdens de zoektocht naar een woning als tijdens je verblijf in een woning. Bij de zoektocht naar een woning gaat het vaak om discriminerende zoekertjes of documenten, of over het weigeren van een woning of zelfs een bezoekmoment. Maar ook tijdens je verblijf in een woning kan het zijn dat je niet dezelfde kansen krijgt, bijvoorbeeld wanneer je redelijke aanpassingen nodig hebt omwille van je handicap.

Unia adviseert en ondersteunt je in veel situaties. Vermeld bij je melding zeker waaruit het verschil in behandeling bestaat, welke aanpassingen niet voorzien worden of wat er precies werd gezegd. Vertel ons ook welke stappen je zelf (eventueel) al genomen hebt, wie er betrokken werd en waar de woning gelegen is.

Unia zoekt steeds samen naar een onderhandelde oplossing, waarbij we zowel rekening houden met je rechten als met de legitieme bezorgdheden van alle betrokken partijen. Slechts in uitzonderlijke gevallen stappen we naar de rechtbank, en alleen met jouw toestemming. Lees meer over wat er met je melding gebeurt.