Wat is inclusief onderwijs?

Een inclusieve schoolomgeving komt tegemoet aan de noden van alle leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met een handicap, anderstalige nieuwkomers of leerlingen uit gezinnen die het wat moeilijker hebben.

Wat is inclusief onderwijs?

Bij inclusief onderwijs stemmen gewone scholen hun infrastructuur, methodes, lesmateriaal en personeelsbeleid af op álle leerlingen. Ze zorgen ervoor dat elke leerling er zich thuis voelt.

Springplank naar inclusieve samenleving

Een school waarin niemand wordt buitengesloten, is een belangrijke stap naar een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. Doordat kinderen samen les volgen op inclusieve scholen, zullen ze het ook in hun latere leven normaal vinden om met elkaar om te gaan.

Inclusief onderwijs vs. buitengewoon onderwijs

Vandaag gaan nog veel leerlingen met een handicap naar het buitengewoon onderwijs. Inclusief onderwijs streeft ernaar dat er op lange termijn géén buitengewoon onderwijs meer bestaat, en dat elke leerling met de nodige ondersteuning terechtkan in het gewoon onderwijs. Om dat te bereiken, is het essentieel dat leerkrachten en scholen voldoende middelen en steun krijgen.

Inclusief onderwijs betekent dat het (huidige) onderwijs anders moet worden georganiseerd, zodat zoveel mogelijk drempels worden weggewerkt. We noemen dit principe Universal Design for Learning.

Vandaag zijn de meeste scholen nog niet georganiseerd volgens dit principe. Daarom zijn er vaak nog veel redelijke aanpassingen nodig voor leerlingen met een handicap.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: