Actie van skaters in Antwerpse Joodse wijk is af te keuren

18 januari 2021
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

Twee Antwerpse jongeren van Palestijnse origine zijn onlangs op skates door de Joodse wijk in Antwerpen getrokken, voorzien van een Palestijnse vlag. Ze viseerden individuele Joden en plaatsten een filmpje van hun actie op YouTube. Deze gebeurtenis heeft veel ophef veroorzaakt in de Antwerpse Joodse gemeenschap. Unia ontving diverse meldingen over deze feiten. 

Unia is de zaak nog volop aan het bekijken. Uit de beelden van de actie blijkt wel dat het gaat om een vorm van overlast die als provocerend en bedreigend kan worden ervaren. Joodse mensen in de betrokken wijk werden geviseerd door beide skaters, wat ook de angstige en gechoqueerde reacties van een aantal mensen verklaart.  

Joodse voetgangers werden ‘aangesproken’ op de politiek die de staat Israël voert tegenover de Palestijnen. Kritiek uiten op de politiek van de staat Israël is op zich mogelijk. Spijtig genoeg viseerden de twee jongeren hierbij willekeurig individuele Belgische Joden, wat blijk geeft van vooroordelen. Dit gedrag kan zeker als antisemitisch worden gezien. 

Er zou ook sprake kunnen zijn van belaging tegenover Joodse burgers. Als dat zo zou zijn, kan er sprake zijn van een verzwarende omstandigheid. 

Unia betreurt de actie van beide jongeren en vraagt aan de betrokken lokale spelers om alle nodige acties te ondernemen (onderzoek, bemiddeling, dialoog enzovoort) opdat zulke feiten zich niet zouden herhalen en opdat de slachtoffers genoegdoening zouden krijgen.