Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

29 oktober 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.  

Net zoals in april 2020, vestigt Unia de aandacht op het feit dat afstandsonderwijs organiseren een enorme taak is voor alle leerlingen en studenten. Voor de meest kwetsbare groepen betekent het echter een nog grotere uitdaging.

Kwetsbare groepen hebben het moeilijker om thuis te studeren

Niet alle leerlingen of studenten beschikken over dezelfde middelen om sommige of alle cursussen online te kunnen volgen. Ze hebben niet allemaal een computer of een aparte ruimte thuis om cursussen te volgen of te studeren. Het gebeurt ook dat ze voor jongere broers en zussen moeten zorgen of dat ze de ruimte en apparatuur met hun ouders moeten delen. 

Unia vraagt daarom de scholen om rekening te houden met de specifieke realiteit van elke leerling of student om iedereen de kans te geven om zijn of haar schoolwerk in correcte en vergelijkbare omstandigheden uit te voeren.

Denken aan redelijke aanpassingen

Leerlingen en studenten met een handicap hebben recht op specifieke onderwijs- en organisatievoorzieningen om hun opleiding af te ronden. Bij cursussen voor afstandsonderwijs moesten sommige aanpassingen worden bijgesteld en dat heeft soms tijd gekost. 

Unia vraagt de scholen om in het bijzonder aandacht te hebben voor de specifieke behoeften van leerlingen en studenten met een handicap.

Tot slot nodigt Unia de scholen uit om deze maatregelen te nemen in overleg met de betrokken spelers: CLB's, onderwijzend personeel, leerlingen-, studenten- en ouderverenigingen, ondersteunende diensten voor studenten met een handicap, sociale diensten enz. Het recht op onderwijs is niet vrijblijvend en inclusief onderwijs blijft een recht, ook in tijden van gezondheidscrisis.

Vergelijkbare artikels