Conferentie: hoe kan de overheid een inclusief onderwijssysteem realiseren?

15 oktober 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Inspiratie verzamelen rond inclusief onderwijs: dat was de doelstelling van de internationale conferentie op 8 en 9 oktober. Voor deze tweedaagse conferentie sloeg Unia de handen in elkaar met het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens en kregen we steun van het OHCHR (VN-bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten).

Meer dan 70 experten inclusie, beleidsmedewerkers, mensen uit het onderwijsveld en personen met een handicap woonden de presentaties bij en namen deel aan interactieve debatten. Het doel? Inspiratie opdoen en concrete ideeën verzamelen over hoe de overheid een inclusief onderwijssysteem kan realiseren.  

Iedereen heeft recht op onderwijs

Het recht op onderwijs betekent recht op kwaliteitsvol inclusief onderwijs. Zo staat het in Artikel 24 van het VN-verdrag voor Personen met een Handicap. Dit recht op inclusie benadert Unia met aandacht voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als voor de ontwikkeling en ondersteuning van schoolteams.

Hoewel er een draagvlak is voor het recht op inclusie van kinderen met een handicap, wordt die bereidheid vandaag nog te weinig gevoed met creatieve voorstellen. Daardoor gaat de toepassing van Artikel 24 van het VN-verdrag moeizaam en is er veel onzekerheid. De centrale vraag is dan ook: “Hoe kunnen we dit proces naar inclusief onderwijs vooruithelpen, en dat op een manier die leerlingen, ouders en leraren geruststelt en de juiste ondersteuning geeft?”

Programma van de internationale conferentie

Om die vraag te beantwoorden, bogen de deelnemers van de internationale conferentie zich over vier centrale thema’s:

  • Inclusieve onderwijssystemen in de praktijk
  • Hoe bereiken we een inclusief onderwijssysteem?
  • Hoe zetten we de beschikbare middelen verstandig in?
  • Hoe werken we een personeelsmodel uit dat leraren vertrouwen geeft en motiveert?

Het programma en presentaties van de conferentie kan je op deze pagina downloaden.

Voorbereiding op de conferentie

Unia informeerde zich de voorbije maanden zowel bij ministers, kabinetsmedewerkers, experten inclusie en personen met een handicap. We vroegen hen wat het voor overheden moeilijk maakt om de stap naar een inclusief onderwijssysteem te zetten. Op basis van die antwoorden, bepaalden we de thema’s voor de conferentie.

Els Keytsman (directeur van Unia) verduidelijkt: “We ontdekten hieruit een aantal uitgangspunten waar iedereen achter stond:

  • Er is politieke wil en moed nodig om een inclusief onderwijssysteem te realiseren.
  • De weg naar inclusie vraagt een langetermijnstrategie, met duidelijke doelstellingen en een uitgewerkte tijdslijn.
  • Communicatie speelt een sleutelrol: we moeten de informatiekloof overbruggen.
  • Partnerschappen en verbondenheid creëren is cruciaal, we moeten mensen samenbrengen rond inclusie.” 

Wat na de conferentie?

De tweedaagse conferentie vormt het vertrekpunt voor verder overleg met personen met een handicap, met het onderwijs en met experten inclusie. Op basis van de conferentie reikt Unia ideeën, voorbeelden en contacten aan de overheid aan, om hen te helpen hindernissen te overwinnen. Die hindernissen staan vandaag in de weg van een visie op een inclusief onderwijssysteem en van het plan om het te realiseren.

Wat wil Unia?

Het debat rond inclusie wordt vandaag nog steeds te veel gevoed door valse tegenstellingen en door doemdenken. Daarom wil Unia mensen verenigen rond een recht op inclusie en een idee over een inclusief onderwijssysteem. 

Waarom organiseerde Unia deze conferentie?

Unia is de onafhankelijke instantie voor de bescherming, de bevordering en het toezicht van artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Lees meer.

Vergelijkbare artikels

3 december 2021

Overheden moeten volgens Unia meer doen voor mensen met een handicap

Er is nog een lange weg te gaan voor mensen met een handicap een echte plaats hebben in een inclusieve samenleving. Dat is de conclusie van het laatste verslag van Unia over de eerbiediging van de rechten van personen met een handicap. Het rapport wordt vandaag gepubliceerd ter ere van de Internationale dag van personen met een handicap. "Het is tijd dat de overheden hun beloften nakomen", zegt Unia-directeur Els Keytsman.