Covid Safe Ticket en schoolactiviteiten: het een mag niet ten koste gaan van het ander

12 oktober 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Andere gronden

Deelname aan schoolactiviteiten (excursies, uitstapjes, enz.) kan niet afhankelijk worden gemaakt van een Covid Safe Ticket (CST). In het kader van schoolreizen eisen sommige scholen echter dat de leerlingen een CST voorleggen, niet alleen om toegang te krijgen tot het land van bestemming, maar ook tot diverse activiteiten (restaurants, bezoeken, transport, enz.).

Het CST mag geen rem zijn op het recht op onderwijs. Unia wijst erop dat, bij gebrek aan een wettelijk bepaalde vaccinatieplicht, elk verschil in behandeling op grond van de vaccinatiestatus van leerlingen kan worden beschouwd als een discriminatie op basis van hun gezondheidstoestand.

Unia dringt er daarom op aan dat scholen bij het organiseren van reizen en activiteiten op zoek gaan de meest inclusieve oplossing, opdat zoveel mogelijk leerlingen kunnen deelnemen.

Dat kan bijvoorbeeld door na te denken over het land van bestemming, door het programma van de activiteit of de reis aan te passen, door reizen in te korten of door tussen te komen in de kosten van coronatesten (in België of in het buitenland). Unia is zich ervan bewust dat scholen in deze tijden van pandemie al veel verplichtingen hebben. Toch doen we een beroep op de solidariteit van alle scholen en inrichtende machten om te opteren voor activiteiten waarbij geen enkele leerling buiten de boot valt.

Unia zal de bevoegde ministers erop wijzen dat de keuzes van scholen voor bepaalde schoolactiviteiten in de praktijk kunnen leiden tot polarisering en discriminatie.

Vergelijkbare artikels