COVID-vaccinatie en de toegang tot goederen en diensten (2021)

30 april 2021
Discriminatiegrond: Andere gronden
Bevoegdheidsniveau: (leeg)

Dit advies biedt juridische richtsnoeren voor private en publieke initiatieven, die de toegang tot goederen en diensten afhankelijk willen maken van de vaccinatiestatus van een persoon. Ontdek de aantwoorden op de meest gestelde vragen over de maatregelen in de strijd tegen COVID-19.

De huidige stand van de vaccinatiecampagne en het feit dat een vaccin niet verplicht is, leiden tot verschillen in de bevolking. Sommige leveranciers van goederen en diensten kunnen in de verleiding komen om zelf maatregelen in te voeren om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij gebrek aan regels hierover kan het eisen van vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot een dienst of goed als discriminerend worden beschouwd. 

Een woonzorgcentrum neemt alleen nieuwe bewoners op als ze gevaccineerd zijn? Er komt een kamer vrij in een gedeeld appartement, maar je moet gevaccineerd zijn om met de drie andere huurders samen te wonen? Een fitnesscentrum heropent de deuren maar vraagt naar de vaccinatiestatus van al zijn leden?  Voorbeelden die Unia ertoe aanzetten om een onderbouwd juridisch advies voor te stellen, waarin richtsnoeren voor (non-) discriminatie op grond van vaccinatiestatus worden uiteengezet. 

Het argument dat dat je de toegang tot sommige diensten moet beperken voor het algemeen belang zou als legitiem kunnen worden beschouwd. Werknemers beschermen is ook belangrijk. Zonder verplichting tot vaccinatie in de regels is het echter niet aan de dienstverlener zelf (verpleeghuis, fitnesscentrum, enz.) om die verplichting in te voeren of om de vaccinatiestatus van een klant of gebruiker te controleren. Een werkgever moet wel de verplichting nakomen om beschermende maatregelen voor zijn personeel te treffen. 

Wil je meer weten? Lees hier het juridisch advies van Unia over het onderscheid op grond van vaccinatie tegen Covid op het vlak van goederen en diensten.