COVID-vaccinatie en discriminatie op de arbeidsmarkt (2021)

13 december 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Sinds maart 2020 kampen we met een wereldwijde pandemie en nemen verschillende overheden maatregelen om die te bestrijden. Daarbij worden steeds tegenstrijdige belangen en conflicterende mensenrechten in de schaal gelegd. Op deze pagina vind je onze aanbevelingen. Ontdek de aantwoorden op de meest gestelde vragen over de maatregelen in de strijd tegen COVID-19.

Update: 13 december 2021.

Momenteel rijzen er veel vragen omtrent de vaccinatiecampagne en de impact daarvan op de werkvloer. Werkgevers weten vaak niet hoe hun verplichtingen rond het waarborgen van het welzijn van werknemers zich verhouden tot het verbod om niet te discrimineren. Ook werknemers stellen zich steeds meer vragen.

  • Kan mijn werkgever zomaar een vaccinatie vereisen?
  • Mag mijn werkgever mij anders behandelen als ik niet gevaccineerd ben?

Vandaag is vaccinatie tegen COVID-19 niet verplicht in België. Werkgevers kunnen hun werknemers dus geen COVID-vaccin opleggen. Werknemers zijn in de meeste situaties niet verplicht hun vaccinatiestatus mee te delen. Bovendien mogen werkgevers de vaccinatiestatus van hun werknemers slechts mits inachtneming van de voorwaarden zoals bepaald in het gegevensbeschermingsrecht verwerken.

Een belangrijke uitzondering hierop is de zorgsector, waar een vaccinatieplicht ingevoerd wordt vanaf 1 april 2022. De invoering van een wettelijke vaccinatieverplichting ligt juridisch, ethisch en maatschappelijk echter gevoelig. Hoe kan dit gerechtvaardigd worden?

Om in deze discussie zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, publiceert Unia vandaag de aanbeveling ‘COVID-vaccinatie en discriminatie op de werkvloer’. We onderzoeken in die aanbeveling hoe het voeren van een gezondheidsbeleid op grond van vaccinatiestatus op de werkvloer zich verhoudt tot de antidiscriminatiewetgeving. Het doel van deze nota is tweeledig.

  • Enerzijds trachten we deze uitdagingen te kaderen binnen de antidiscriminatiewetgeving.
  • Anderzijds reiken we handvaten aan waarnaar kan worden teruggegrepen in wijzigende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het kader van een wettelijk verplichte vaccinatie.