eDiv: online tool voor een diverse en inclusieve werkomgeving

3 mei 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

eDiv is een gratis online tool om Belgische ondernemingen en overheden te helpen een inclusieve en diverse werkomgeving op te zetten, te ontwikkelen en te monitoren. Veel bedrijven maken er al gebruik van, dus aarzel niet en test het uit!

Ontdek de vernieuwde versie van eDiv

Gebruik je eDiv al? Naast twee gratis online opleidingen, vind je er nu ook een gids die je ondersteunt en helpt in de verschillende stappen naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Je kan je laten inspireren door voorbeeldsituaties uit de praktijk en in een toolbox vind je verschillende bruikbare werkinstrumenten terug.   

eDiv is inzetbaar in alle ondernemingen, binnen alle sectoren en in elke fase van het proces naar meer inclusie en diversiteit. Het is een nuttig instrument voor zij die hun eerste diversiteitsacties willen vorm geven, maar ook voor ondernemingen die diversiteit en inclusie al als rode draad in hun werking inbouwden en verder willen inzetten op verbetering en bekrachtiging.  

Laat eDiv mee groeien! eDiv biedt je een kader, maar er is ruimte voorzien voor inbreng uit het werkveld. Zo werken we onder meer aan een databank van inspirerende praktijkverhalen, maar ook kritische feedback helpen het platform te verfijnen zodat het praktisch inzetbaar blijft in de diverse realiteit van het werkveld.  

Twee modules, een gids, inspirerende voorbeelden en handige tools 

Een basisopleiding in de vorm van twee modules :

  1. De eerste module behandelt de antidiscriminatie-wetgeving.
  2. De tweede module gaat over de regelgeving inzake redelijke aanpassingen voor personen met een handicap

Een online gids die je helpt bij het uitbouwen en onderhouden van een inclusief diversiteitsbeleid. Je ontdekt vijf cruciale bouwstenen voor een bedrijfsbreed diversiteitsbeleid, je leert hoe je divers talent kan aanwerven én behouden, ontdekt tips om leiding te geven aan een divers samengesteld team. Ook krijg je informatie over de belangrijkste wetten en regels waar je rekening mee moet houden en een overzicht van ondersteuningsmaatregelen waar je bij de uitbouw van je beleid gebruik van kunt maken.  

Voor je zoektocht naar inspirerende voorbeelden kan je vanaf nu filteropties gebruiken. Gebruik deze databank als inspiratiebron om je eigen situatie juridisch in te schatten, om te ontdekken hoe je discriminatie kunt voorkomen en op een meer inclusieve manier met je situatie om kunt gaan. In de toekomst vind je hier ook inspirerende verhalen van ondernemers. Wat functioneerde voor hen? Wat werkte er niet en hoe overkwamen zij bepaalde uitdagingen? Stay tuned en ontdekt het binnenkort in deze database. 

Ten slotte vind je op eDiv ook handige tools. Praktische instrumenten waarmee je effectief aan de slag kunt gaan. Sommige van deze tools werden ontwikkeld door Unia, maar je vindt er ook heel wat handige werkinstrumenten van andere organisaties terug. Een filterfunctie helpt je snel het instrument te vinden. We starten met een eerste selectie aan tools.  Deze database zal vervolgens voortdurend worden uitgebreid met nieuwe instrumenten waar we kennis van krijgen. 

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.