Europa, respecteer de mensenrechten ook in de psychiatrische zorg

14 september 2020
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap

Unia onderschrijft mee een open brief waarin wordt gevraagd om het ontwerp-Protocol bij het Europees Verdrag over de rechten van de mens en de biogeneeskunde – het zogeheten Verdrag van Oviedo – in te trekken. Het Protocol gaat over de gedwongen opname en de gedwongen behandeling van personen in de geestelijke gezondheidszorg, en dat is in strijd met de rechten van personen met een handicap. De brief is gericht aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa en het Comité voor Bio-ethiek, dat het ontwerp-Protocol opstelde. 

Wat is het ontwerp-Protocol? 

In 2014 startte het Comité voor Bio-ethiek van de Raad van Europa met het schrijven van een Protocol over de gedwongen behandeling en de gedwongen opname van personen in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel was om de rechten van mensen met psychische stoornissen te beschermen.   

Waarom is het Protocol in strijd met de rechten van de mens?  

Een persoon gedwongen behandelen of opnemen in de psychiatrie is in strijd met de rechten van personen met een handicap. Dat staat uitdrukkelijk in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Dit werd ondertussen bevestigd door tal van medische experts en mensenrechtenorganen. De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa is zelf ook tegen het Protocol gekant.

Wat wil Unia dan wel? 

Samen met de andere organisaties vraagt Unia om het ontwerp-Protocol bij het Verdrag van Oviedo in te trekken. We vragen om samen te werken om personen met een handicap te betrekken bij alle beslissingen die hen aangaan, en om te helpen om een einde te maken aan de gedwongen behandelingen en gedwongen opnames. We vragen tot slot ook om goede praktijken in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker te zetten.