Hoe Unia in 2019 de rechten van personen met een handicap verdedigde

6 juli 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Unia luistert naar mensen met een handicap en verdedigt hun rechten. In 2019 namen we de strijd voor hun mensenrechten opnieuw ter harte. Hieronder een overzicht van onze acties.

  614 mensen geholpen

  Unia opende 614 nieuwe dossiers in 2019 over het criterium 'handicap'. Dat is 23,2% van alle dossiers.

  1. Handicap & werk: 195 dossiers

  Burgers met een handicap contacteerden ons het meest over discriminatie op het werk. De dossiers gaan vooral over de werkorganisatie en de arbeidsomstandigheden (86 dossiers), over ontslagen (47 dossiers) en over discriminatie tijdens het wervingsproces (40 dossiers).

  In het merendeel van deze dossiers werden redelijke aanpassingen door de werkgever geweigerd.

  2. Handicap & onderwijs: 166 dossiers

  In het onderwijs tonen de meeste dossiers vooral het ontbreken van redelijke aanpassingen aan zoals het gebrek aan pedagogische ondersteuning, weigeren van inschrijvingen in scholen, uitsluitingen of het niet mogen meegaan op schooluitstappen ...

  3. Handicap & goederen en diensten: 162 dossiers

  In het domein goederen en diensten hielpen we mensen vooral bij problemen met toegang tot huisvesting (44 dossiers), het openbaar vervoer (38 dossiers), toegang tot overheidsdiensten (20 dossiers) en gezondheid (20 dossiers).

  Unia zoekt altijd eerst naar oplossingen via dialoog met de betrokken partijen. Bijvoorbeeld:

  Unia trok vier keer naar de rechtbank in 2019 om op het werk gediscrimineerde burgers omwille van hun handicap te ondersteunen. Elk rechtszaak resulteerde in een veroordeling. De wettelijk voorziene forfaitaire schadevergoeding van zes maanden brutoloon werd telkens toegekend.

  Nieuwe dossiers rond handicap per domein in 2019 (n = 614)

  Unia = expertise in handicap

  1. Stemrecht: deelname van personen met een handicap aan verkiezingen

  Unia leidde een studie over burgerparticipatie van mensen met een verstandelijke en/of psychische handicap. Hieruit blijkt dat deze groep het slachtoffer is van ernstige vooroordelen. Nochtans toont het onderzoek dat mensen met een verstandelijke en/of psychische handicap evenveel belangstelling hebben voor politiek dan andere mensen. Maar ze komen daarin wel veel obstakels tegen.

  2. Inclusief onderwijs

  Unia wil de overheden begeleiden naar een steeds meer inclusief onderwijssysteem, ongeacht de origine, de situatie van de handicap of het sociaaleconomisch niveau van de leerlingen. Daarom verzamelden we politieke, organisatorische en pedagogische ervaringen die inspirerend werken.

  In het kader van een Europees project, werkte Unia ook een leertraject uit over inclusief onderwijs. Met dit traject biedt Unia handvaten aan om een positieve houding en een empirisch ondersteund beleid te bevorderen. Eind 2019 werden de eerste opleidingen georganiseerd.

  Verder werkte Unia nog een leidraad uit die het CLB, de school en de ouders handvaten aanreikt om het overleg rond redelijke aanpassingen voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag kwaliteitsvol te laten verlopen.

  3. Toegankelijkheid ziekenhuizen en Vlaamse gemeenten

  Unia werkte tot slot een studierapport uit met aanbevelingen over de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor dove personen en slechthorenden. Deze aanbevelingen kwamen tot stand in samenwerking met verschillende partnerorganisaties op het terrein.

  Vergelijkbare artikels

  3 december 2021

  Overheden moeten volgens Unia meer doen voor mensen met een handicap

  Er is nog een lange weg te gaan voor mensen met een handicap een echte plaats hebben in een inclusieve samenleving. Dat is de conclusie van het laatste verslag van Unia over de eerbiediging van de rechten van personen met een handicap. Het rapport wordt vandaag gepubliceerd ter ere van de Internationale dag van personen met een handicap. "Het is tijd dat de overheden hun beloften nakomen", zegt Unia-directeur Els Keytsman.