In België huidskleur nog steeds een obstakel

28 november 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

Mensen met een zwarte huidskleur ervaren in Europa nog steeds discriminatie en worden lastiggevallen vanwege hun huidskleur. Dat blijkt uit een onderzoek bij 6000 zwarte mensen in verschillende EU-lidstaten door FRA*, het mensenrechtenagentschap van de Europese Unie. Ook in België blijft de situatie voor die groep zorgwekkend, weet Unia.

Hoewel het onderzoek van het FRA oftewel het Fundamental Rights Agency niet plaatsvond in België, stellen studies die Unia eerder deed eenzelfde trend vast. ‘Zo viel in een grootschalige studie over onze arbeidsmarkt de lage tewerkstellingsgraad op van mensen uit sub-Saharaans Afrika. In 2014 bedroeg die voor mensen van Belgische origine 73%, tegenover 42,5% voor mensen uit de sub-Saharaans regio’, zegt Unia-directeur Els Keytsman. 

Daarnaast blijkt dat 11% van loontrekkenden uit sub-saharaans Afrika dat doet met een interimcontract, tegenover 3% van loontrekkenden met Belgische origine. ‘Ook blijkt uit diezelfde studie dat een diploma niet per se naar een vast contract leidt. Zo werkt bijna 1 op 10 hooggediplomeerden uit sub-saharaans afrika als uitzendkracht, terwijl dat voor loontrekkenden die verder studeerden en van Belgische origine zijn dit slechts 1% is.’  

‘Grote verschillen die de kwetsbaarheid van die groep op de arbeidsmarkt onderlijnt’, benadrukt Keytsman. 

Ook in het onderwijs loopt het niet van een leien dakje. Uit cijfers van de Franse Gemeenschap blijkt dat leerlingen in het vijfde middelbaar, met een achtergrond uit de Democratische Republiek Congo, het meeste vertraging hebben opgelopen in de school. 

Cijfers Unia-dossiers 

Van alle dossiers die tussen 2010 en 2016 bij Unia werden geopend met betrekking tot discriminatie op grond van zogenaamde raciale criteria, gaat 1 op 5 over haat voor zwarte personen. 

Stereotypen uit het verleden 

In 2011 onderzochten we welke stereotypen er leven over verschillende bevolkingsgroepen. Mensen met een zwarte huidskleur worden volgens de studies vaak beschouwd als "betrouwbaar", "eerlijk" en "tolerant" maar ook "luier", "minderwaardig" en "minder beschaafd" dan de andere groepen. ‘Die stereotiepe visies blijken hardnekkig te zijn en linken we aan de koloniale propaganda. Het racisme in de 21ste eeuw wordt gestuurd door de historische context. Een diepgaande reflectie en acties hierover zouden in een interfederaal actieplan tegen het racisme opgenomen moeten worden’ eindigt Keytsman. 

* De Europese Unie heeft het Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) opgericht om de EU-instellingen en -lidstaten te voorzien van onafhankelijke, op feiten gebaseerde assistentie en expertise op dit gebied. Het FRA is een onafhankelijk EU-orgaan, gefinancierd uit de begroting van de Unie.