Meerdere ontslagen bij Unia door terugtrekking van Vlaanderen

2 maart 2022
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Met veel spijt moet Unia afscheid nemen van verschillende personeelsleden. Dit vertrek is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering om niet meer met Unia samen te werken en om geen personeel en expertise van Unia over te nemen in haar toekomstige instituut.

De directie van Unia heeft de contracten van acht personeelsleden moeten opzeggen en is van plan om vier andere collega's vervroegd met pensioen te sturen. Alle diensten en functies worden hierdoor getroffen.

Unia betreurt het ten zeerste dat deze experten op het vlak van non-discriminatie, inclusie en mensenrechten niet de kans krijgen om voor het toekomstige Vlaamse mensenrechteninstituut te werken. Unia vindt het ook spijtig dat het kabinet van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen, Bart Somers, tot nu toe ook geen enkele mogelijkheid tot herindeling van het personeel in de Vlaamse administratie heeft geboden.

De beslissing van de Vlaamse regering om de samenwerking met Unia stop te zetten, betekent dat onze onafhankelijke openbare instelling haar uitgaven met meer dan 900.000 euro per jaar moet verminderen.

Blijven rechten verdedigen in Vlaanderen

Unia reorganiseert zich nu om haar Vlaamse bevoegdheden uit te oefenen. Tot maart 2023, wanneer Vlaanderen zich officieel zal terugtrekken uit de samenwerkingsovereenkomst met Unia, zullen wij alle slachtoffers van discriminatie blijven helpen, ook wanneer zij onder Vlaamse bevoegdheden vallen.

Ook na maart 2023 blijft Unia nog in Vlaanderen aanwezig. Wij zullen dan burgers die het slachtoffer zijn van haatberichten en haatmisdrijven en slachtoffers van discriminatie in Vlaanderen, blijven verdedigen op alle domeinen waarop federale wetten van toepassing zijn.

Vergelijkbare artikels

23 juni 2022

Unia behandelde recordaantal discriminatiedossiers in 2021

De kaap van 10.000 meldingen werd in 2021 bereikt. Unia opende hierover 2.379 individuele dossiers over situaties van discriminatie, haatspraak of haatmisdrijven. "Achter deze dossiers gaan vooral 2.379 mensen schuil die zich gediscrimineerd hebben gevoeld en voor wie Unia de handen uit de mouwen steekt om oplossingen te vinden", zegt directeur Els Keytsman bij de publicatie van het jaarverslag 2021 van de mensenrechteninstelling.

1 maart 2022

Waarom het belangrijk is dat gelijkheidsorganen naar de rechtbank kunnen stappen

De Vlaamse regering kiest voor een gelijkheidsorgaan met geschillenkamer die niet-bindende oordelen zal vellen als basis voor het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI). Ze haalt daarvoor de inspiratie bij de werking van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens. Daarbij vergeet ze echter de juridische bijstand aan melders die naar de Geschillenkamer of eventueel later de rechtbank willen stappen. Dat betekent een achteruitgang van de bescherming die vandaag bestaat in België en die ook in Nederland gegarandeerd wordt door de gemeentelijke antidiscriminatiebureaus.