Roma zijn volwaardige burgers

8 april 2020
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

Vandaag is Internationale Romadag. Dé gelegenheid om de aandacht te vestigen op de rechten van Roma en op de werking van Unia voor deze groep. Ook in 2020 blijven Roma het slachtoffer van discriminatie. Gelukkig zijn er zaken aan het veranderen, vooral op vlak van justitie.

De meeste Roma in België zijn relatief recente migranten uit Midden- en Oost-Europa. Als deel van de Roma-gemeenschap dragen zij de hardnekkige etiketten mee die op deze groep gekleefd worden: misdaad, onveiligheid, marginaliteit, bedelen ... Die etiketten leiden ertoe dat Roma gediscrimineerd worden op de werkvloer, op school, in de gezondheidszorg en bij de zoektocht naar een woning.

Unia wil een misverstand de wereld uit helpen: Roma zijn volwaardige burgers. De meeste van hen zijn Europeaan en hebben dus ook dezelfde rechten als alle Europeanen. Hun rechten werden bovendien onlangs door de Belgische rechtbanken verdedigd. Voor het eerst veroordeelde de correctionele rechtbank van Gent een racistische aanval op Roma. Unia had zich naast de slachtoffers burgerlijke partij gesteld.  

Veranderen van blik

Voor Unia is het essentieel om te werken aan de perceptie die mensen hebben van de Roma-gemeenschap. Volgens de laatste Eurobarometer blijkt dat 22% van de ondervraagde Belgen zich niet comfortabel zou voelen met een Roma als directe collega, 38% geen vertrouwen heeft in een Roma als politieke leider en 41% een Roma als schoonzoon of -dochter niet ziet zitten.

Roma zijn voor heel wat mensen een relatief onbekende bevolkingsgroep en er wordt vaak negatief over hen bericht. Er worden weinig positieve rolmodellen of goede voorbeelden getoond. Dat heeft een enorme impact op de perceptie op Roma door zichzelf en door anderen.

Samen tegen stereotypes

Unia blijft werken om de mensenrechten van Roma verdedigen. We vragen aan de overheden om een nieuwe nationale strategie uit te werken voor de integratie van Roma. In tussentijd besliste de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest al om in overleg met Unia een strategie uit te werken voor de Roma-bevolking. Die strategie is gericht op opleiding, overleg en het inzetten van Roma-stewards.

Unia waakt ook over de specifieke impact van de coronacrisis op de Roma-gemeenschap en de woonwagenbewoners in België. We vragen aan alle overheidsniveaus om te waken over de specifieke situatie van deze minderheidsgroepen. In dit kader stuurden Unia en het Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie midden-maart een brief naar de burgemeester om hen rond dit thema te sensibiliseren: Roma of woonwagenbewoners die in op opvangterreinen of campings verblijven, moeten daar voor de duur van de crisis kunnen blijven.