Jaarverslag 2015

2015 heeft onze samenleving getekend. Gewelddadige conflicten en spanningen wereldwijd misten hun impact niet, ook bij ons. Terwijl we de redactie van het jaarverslag afrondden, beleefde België de naweeën van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel.

Samenleven op scherp

De afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen lijkt toe te nemen. Op verschillende maatschappelijke domeinen worden de relaties op scherp gesteld. We worden geconfronteerd met fundamentele vragen over waarden en normen, over vrijheid en verantwoordelijkheid, en ultiem: over de mogelijkheid om harmonieus samen te leven.

Het jaarverslag probeert op die en andere vragen mee een antwoord te formuleren. Het vat aan met een overzicht van de markante gebeurtenissen waarbij Unia in 2015 sterk betrokken was. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar:

  • het verhitte klimaat waarin we terechtkwamen na de aanslagen in Parijs van 13 november;
  • de implementatie van het M-decreet in het Vlaamse onderwijs;
  • het tweede rapport van de ‘Socio-economische Monitoring’, dat aantoont dat je origine je positie op de arbeidsmarkt blijft bepalen;
  • de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving;
  • het (ontbrekende) wettelijk kader voor neutraliteitsvragen;
  • de registratie van en informatiestroom over haatmisdrijven.

In hoofdstuk 2 stellen we beknopt de belangrijkste cijfers voor over de dossiers en meldingen bij Unia in 2015. Hoofdstuk 3 analyseert de dossiers per maatschappelijk domein (goederen en diensten, media, werk, onderwijs …) en hoofdstuk 4 belicht ze per discriminatiegrond (de raciale criteria, handicap, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd, vermogen …).

Hoe Unia sinds de interfederalisering actief is op het federale niveau, op dat van de deelstaten en het lokale, omschrijven we in hoofdstuk 5. Naar goede gewoonte sluiten we het jaarverslag af met een blik op de toekomst (hoofdstuk 6).

Presentatie jaarverslag in parlementen

In de loop van 2016-2017 stelden we ons jaarverslag 2015 voor bij de verschillende parlementen:

De verslagen van de voorstellingen van het jaarverlag in het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel en het Brussels Parlement zijn niet beschikbaar.