Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten: parallel rapport (2019)

België brengt regelmatig verslag uit aan de Verenigde Naties over de nationale uitvoering van de internationale verdragen die het heeft ondertekend. Deze keer dient het een rapport in over de naleving van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). 

Als nationaal mensenrechteninstituut (status B) diende Unia een parallel rapport in. Ook Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede droegen bij tot dit rapport. Unia focust in het rapport op uiteenlopende onderwerpen, zoals:

  • het effect van antiterrorismemaatregelen op de mensenrechten,
  • discriminatie en racistisch geweld,
  • discriminatie op grond van seksuele geaardheid,
  • internering,
  • de noodzaak om bepaalde artikelen van de wet te wijzigen,
  • ...

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties bestudeert daarna zowel het Belgisch rapport als de parallelle en alternatieve rapporten, en doet op basis daarvan aanbevelingen aan België. Die aanbevelingen moeten België helpen bij het verder verbeteren van de eerbiedingen van de rechten en vrijheden die zijn vastgelegd in het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.  

Het parallelrapport van Unia bestaat in het Nederlands, in het Frans en in het Engels.