Parallel rapport voor de Universele periodieke evaluatie van België (2020)

In 2021 houdt de VN-Mensenrechtenraad een Universele periodieke evaluatie van België. Tot 15 oktober 2020 mag het maatschappelijk middenveld bijdragen aan deze evaluatie, door aanvullende informatie en alternatieve adviezen te verstrekken. Op deze pagina kan je het parallel rapport downloaden dat Unia in deze context opstelde, in samenwerking met Myria en het Steunpunt tot bestrijding van Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Wat is de Universele periodieke evaluatie?

Elke vijf jaar beoordeelt de VN-Mensenrechtenraad elk van de VN-lidstaten om te onderzoeken of de mensenrechten in het land gerespecteerd worden. De resultaten van zo’n Universele periodieke evaluatie worden gebundeld in een finaal rapport met aanbevelingen, die de lidstaat moet implementeren vóór de volgende Universele periodieke evaluatie. Het rapport vormt dus een belangrijke hefboom om de mensenrechten in een land te verbeteren.

Tijdens de Universele periodieke evaluatie van België in 2021, gaat de VN-Mensenrechtenraad na of België alle verbintenissen van de vorige periodieke evaluatie heeft gevolgd om de mensenrechten in ons land te verbeteren.

Wat staat er in ons parallel rapport?

Voorafgaand aan de Universele periodieke evaluatie stelden Unia, Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een parallel rapport samen. Daarin bundelen we onze bevindingen en aanbevelingen over België. Uit het rapport blijkt dat België een deel van zijn engagementen is nagekomen, maar toch beter kan doen.

Lees meer in ons gezamenlijk persbericht of download het volledige rapport op deze pagina.

Zie ook de schriftelijke bijdrage van: