Racisme bij de Brusselse brandweer – Samenvatting van getuigenissen (2021)

Unia verzamelde een reeks getuigenissen van werknemers bij de Brusselse brandweer, waarbij het duidelijk werd dat er zich een probleem stelde rond racisme en discriminatie en ook dat dit op een gebrekkige manier werd aangepakt. 

In oktober 2019 kreeg Unia een melding van een rekruut van Noord-Afrikaanse afkomst van wie eerst de helm en vervolgens de locker werden beschadigd. Hij beweerde dat deze incidenten slechts het topje van de ijsberg waren, wat snel werd bevestigd door twintig getuigenissen en meldingen die we ontvingen. Deze getuigenissen deden ons inzien dat de moeilijkheden die de rekruut ondervond, geen op zichzelf staand feit waren, maar symptomatisch waren voor een structureel probleem bij de DBDMH.

In juni 2020 stelden we een samenvatting van getuigenissen op om alle door de getuigen vermelde feiten te bundelen. Deze samenvatting bezorgden wij aan de DBDMH-directie. Daarop besliste de staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet om deze instantie aan een audit te onderwerpen.

Het resultaat daarvan werd op 4 mei 2021 voorgelegd aan de Commissie Binnenlandse Zaken van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Unia werd gevraagd om toelichting te geven.

Op deze pagina vind je:

  • de herwerkte, geanonimiseerde versie van de getuigenissen uit de nota van juni 2020, samen met onze visie op de aanbevelingen van Moore Business Consulting;
  • de reactie van de DBDMH-directie, op hun vraag (schrijven van 29 oktober 2020).  

Voor Unia toont dit overzicht van de getuigenissen aan dat er binnen de DBDMH een duidelijke racistische cultuur heerst, die mogelijk is gemaakt omdat de daders achter de racistische, xenofobe of islamofobe feiten en uitlatingen ongestraft blijven.