Zoek Beslissing

30 Beslissingen gevonden
14 december 2015

Hof van Cassatie, 14 december 2015

Een dame is, na medisch geschikt te zijn bevonden, sinds 2004 werkzaam als erkend havenarbeider van het logistiek contingent van de haven van Antwerpen. Ze postuleert voor een job als containermarkeerder bij het algemeen contingent. Voor deze job dient ze opnieuw een medisch onderzoek te ondergaan waarvan de criteria vastliggen in een zogenaamd 'Kwaliteitshandboek'. Omwille van haar diabetes type 1 wordt ze automatisch afgewezen zonder functiespecifiek onderzoek. Haar zaak wordt door de Arbeidsrechtbank afgewezen bij vonnis dd. 2 maart 2010.
7 september 2015

Hof van Cassatie, 7 september 2015

Het arbeidshof in Brussel oordeelde bij arrest van 28 mei 2013 dat er geen sprake was van discriminatie op grond van leeftijd bij het ontslag van een bediende, voorheen werknemer van de ASLK. Volgens het hof was de leeftijd geen reden of criterium voor het ontslag maar enkel, in combinatie met de anciënniteit, een criterium om het einde te bepalen van de periode van versterkte bescherming tegen ontslag. Die werknemers genoten van een versterkte bescherming tegen ontslag tot ze de leeftijd van 60 jaar bereikten.
16 september 2013

Hof van Cassatie, 16 september 2013

Naar aanleiding van de gevolgen van een 'groepsverzekering invaliditeit’, gesloten vóór het in voege treden van de wet van 10 mei 2007 (gender), waarbij de uitkering voor vrouwen stopte op hun zestigste en die voor mannen op hun vijfenzestigste,stelt het Hof van Cassatie duidelijk, zoals tot nog toe alleen in de parlementaire werkzaamheden was gebeurd, dat die wet van openbare orde is en dus zijn invloed laat gelden op de gevolgen van de groepsverzekering.

Volg ons op onze sociale media