Zoek Beslissing

30 Beslissingen gevonden
3 juni 2005

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 3 juni 2005

Vordering tot staking – Wanneer een appartement te huur wordt gesteld met behulp van een vastgoedkantoor, een raamaffiche en het internet, dan is er sprake van het ter beschikking van een goed of een dienst aan het publiek, ook al woont de verhuurster in hetzelfde gebouw (art. 2§4, eerste streepje AD-wet) – In tegenstelling tot de bewoording van art. 2 §1 is geen enkele rechtvaardiging mogelijk van een directe discriminatie op basis van ras, etnische afkomst,… tenzij wanneer er sprake is van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (art. 2§1 AD-wet en art. 4 Richtlijn 2000/43 – Een verklaring van een kennis kan een feit uitmaken dat leidt tot de verdeling van de bewijslast (art. 19§4 Ad-wet).
19 april 2005

Kortgeding, eerste aanleg, Nijvel, 19 april 2005

Twee van de drie verzoekers zijn een homostel. Door bemiddeling van een vastgoedkantoor vinden zij op 17 november 2004 een huis dat ze wensen te huren en nog diezelfde dag betalen ze aan het kantoor de eerste huur. Op het ontvangstbewijs wordt bevestigd dat de betaalde som overeenkomt met de eerste maand huur en dat het kantoor, op basis van deze betaling, zich ten stelligste en op definitieve wijze inzet voor de verhuur van het goed. De huur wordt pas effectief wanneer de eigenaar de huurovereenkomst ondertekend heeft. Twee dagen later laat de bediende van het vastgoedkantoor een bericht achter op het antwoordapparaat van de twee verzoekers waarin zij laat weten dat de eigenaars het huis wensen te verhuren aan een traditioneel koppel en dat ze dus de betaalde som mogen komen terughalen.

Volg ons op onze sociale media