Grondwettelijk Hof, 4 juni 2020

4 juni 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Grondwettelijk hof

Een hogeschool van de Stad Brussel verbiedt in haar huishoudelijk reglement o.m. het dragen van religieuze tekens. Ze beroept zich hiervoor op het decreet van 31 maart 1994 van de Franse Gemeenschap (artikel 3) dat de neutraliteit van het gemeenschapsonderwijs definieert. Meerderjarige leerlingen die de hoofddoek wensen te dragen, starten een rechtszaak en de rechtbank formuleert een prejudiciële vraag.

Datum: 4 juni 2020

Instantie: Grondwettelijk Hof

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing:

Het verbod is niet in tegenstrijd met de neutraliteitsplicht die geldt in het officieel onderwijs en houdt geen schending in van de godsdienstvrijheid zoals gewaarborgd door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: GWHof., 4-06-2020