Hof van Beroep Luik, 30 juni 2021

30 juni 2021
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een aantal personen die zich ‘Identitaires Ardenne’ noemen, verspreidt haatboodschappen via de sociale media. Ze worden vervolgd zowel voor aanzetten tot haat als voor het verenigingsmisdrijf en het medewerking verlenen aan feiten waarbij uitdrukkelijk en herhaaldelijk wordt aangezet tot haat ten aanzien van beschermde personen, meer bepaald moslims en de LGBTI+-gemeenschap. Ze worden veroordeeld bij vonnis van 22 otober 2020.

Datum: 30 juni 2021

Instantie: Hof van beroep Luik

Criterium: racisme

Beslissing:

De uitspraak geveld in eerste aanleg wordt mits een aantal kleine aanpassingen bevestigd.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Luik, 30-06-2021