Rechtbank eerste aanleg Gent, 28 maart 2018

28 maart 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een verhuurder bepaalt dat zijn kotstudenten Belgische ouders moeten hebben en tussen de 20 en de 26 jaar oud moeten zijn om zich kandidaat te kunnen stellen. De verhuurder gaat niet in op de pogingen van Unia om met hem in contact te komen.

Datum: 28 maart 2018

Instantie: Rechtbank eerste aanleg Gent

Criterium: nationaliteit

Beslissing:

De man wordt bij verstek veroordeeld op basis van het Vlaamse gelijke kansen decreet.

Unia was partij.

Afgekort: Rb.1steA.Gent, 28-03-2018