Zoek Aanbeveling

29 Aanbevelingen gevonden
13 oktober 2015

Voor een structurele oplossing van het gebrek aan staanplaatsen voor woonwagenbewoners in het Brusselse Hoofstedelijke Gewest

Een wettelijke erkenning van het wonen in een woonwagen heeft slechts zin als dit recht in de realiteit ook kan worden verwezenlijkt. Dit is in het Brusselse Gewest nog niet het geval. Het Centrum vraagt daarom aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om met de verschillende bevoegde beleidsniveaus maatregelen uit te werken die toelaten om de minderhedenrechten van de woonwagenbewoners van Brussel beter te waarborgen.