Investeer elke extra euro in inclusie

12 april 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Inclusief, kwaliteitsvol onderwijs in de buurt is een recht voor elk kind, zegt Unia.

Unia is bezorgd dat vandaag wordt gepleit om het doel van inclusief onderwijs systeem te verlaten en het huidige M-decreet uit te hollen. Dat decreet was slechts een eerste stap naar inclusief onderwijs.

“Stellen dat ‘het M decreet op de schop moet’, betekent zoveel als het kind met het badwater weggooien”, stelt Unia-directeur Els Keytsman. “Kiezen voor meer segregatie is stappen terugzetten en druist in tegen het VN-verdrag voor personen met een handicap dat België bijna 10 jaar geleden heeft geratificeerd”, luidt het.

Nood aan meer steun en middelen voor leerkrachten

Unia weet uit dagelijkse contacten met kinderen met een handicap en hun ouders dat er te weinig duidelijkheid bestaat: zijn ze nu welkom in de school van hun keuze of niet? En dat scholen en leerkrachten het verdienen om beter geïnformeerd te worden over hoe het wel kan en hoe ze praktisch ondersteund kunnen worden.

“Vandaag voelen leerkrachten zich te weinig gewapend om met de diversiteit in de klas om te gaan. De oplossing is géén gesegregeerd onderwijssysteem, maar wel voldoende middelen en steun voor leerkrachten om alle leerlingen bij te staan in een inclusieve schoolomgeving en om uiteindelijk te komen tot een inclusieve samenleving”, concludeert Els Keytsman. “Elke extra euro moet gericht zijn op inclusie, niet op segregatie.”

Bovendien kost het handenvol geld om twee parallelle onderwijssystemen in leven houden. Daarom pleit Unia ervoor dat de expertise en de ervaring van het buitengewoon en het gewoon onderwijs elkaar versterken. Daar profiteren uiteindelijk alle leerlingen en leerkrachten van.

Uiteraard is dit een werk van lange adem en net daarom is een langetermijnvisie en bijhorend stappenplan nodig. Zonder die sterke visie en een ambitieus stappenplan dreigt inclusie een utopie te blijven.

Terwijl inclusief, kwaliteitsvol onderwijs in de buurt een recht is voor élk kind.

Wat doet Unia? 

Unia heeft als onafhankelijk orgaan de opdracht om de omzetting van het VN-verdrag nauwgezet op te volgen. We beschermen, monitoren en promoten de omzetting van het VN-verdrag in ons land.

Scholen en scholengroepen kunnen bij Unia terecht voor een methode om inclusie te realiseren. Ouders en kinderen kunnen bij Unia terecht voor een praktische brochure om dankzij redelijke aanpassingen de beste kansen te geven aan kinderen met een handicap om zich te ontwikkelen. We staan kinderen en hun ouders ook bij wanneer ze hun recht op redelijke aanpassingen zien ontzegd.

Meer over inclusief onderwijs? 

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.