Zoek Artikel

236 Artikels gevonden
11 maart 2020

De arbeidsmarktparticipatie van personen van vreemde origine verbetert, maar blijft nog steeds achter

Aan dit tempo duurt het nog decennia voordat mensen van buitenlandse origine evenveel kansen hebben op een job als mensen van Belgische origine. Dat besluit trekt Unia uit het rapport van de nieuwe Socio-economische Monitoring, dat ze samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de twee jaar publiceert. ‘Zelfs al hebben mensen van vreemde origine een diploma in hetzelfde studiedomein als mensen van Belgische origine, toch blijft de kans dat ze werk vinden gevoelig kleiner.’

Volg ons op onze sociale media