Zoek Artikel

689 Artikels gevonden
8 september 2023

Gemeenschappelijke verklaring over het recht op opvang van alleenstaande mannelijke asielzoekers

Omdat de overheid de beginselen van de rechtsstaat loslaat, luiden Unia en zeven andere mensenrechteninstellingen nu opnieuw de alarmbel. We vragen de federale regering met aandrang en grote urgentie om een einde te maken aan deze onwettige situatie, te handelen in overeenstemming met de rechtsstaat en hun (internationale) verplichtingen. Zorg ervoor dat asielzoekers opvang krijgen en de mogelijkheid om hun asielprocedure correct af te handelen. Ook alleenstaande mannen.

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

Volg ons op onze sociale media