Rechter veroordeelt verheerlijken van naziregime

14 juli 2020
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

De rechtbank van Leuven heeft op 14 juli 2020 een inwoner van Keerbergen veroordeeld wegens inbreuken op de negationisme- en antiracismewet. De man is veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro. Unia, dat zich burgerlijke partij had gesteld, krijgt 500 euro. De man moet ook alle symbolen wegnemen en elementen verwijderen die hij had ingemetseld. “Voor een democratische samenleving is het een goede zaak dat hier paal en perk wordt aan gesteld”, reageert directeur Els Keytsman van Unia.

"Het jaarverslag 2019 van Unia wijst erop dat er minder schroom is om nazisymbolen en naziretoriek te gebruiken in het openbaar”, zegt Keytsman. “Uit oudere rechtspraak blijkt dat de Hitlergroet brengen een expliciete en bewuste verwijzing is naar fascistisch gedachtegoed. Wie zo’n groet brengt, zet in wezen aan tot haat of geweld. In de situatie in Keerbergen gaat het om een man die al heel lang foute dingen doet en die van geen wijken wil weten”.

De veroordeelde man is een verwoed fan van Hitler die nooit een geheim maakte van zijn voorliefde voor de dictator. Hij versierde zijn woning met zelfgemaakte hakenkruisen, vlaggen en andere nazisymbolen. Antisemitische boodschappen waren te lezen in zijn bomen en op zijn brievenbus. Dit alles was te zien vanop de openbare weg. In de media werd gesproken over het ‘nazihuis van Keerbergen’. Op bepaald ogenblik bracht de man zelfs de Hitlergroet uit in zijn voortuin.

Bij Unia kwamen er al in 2018 meldingen van verontruste buren binnen. Unia diende een klacht in, en de man werd gedagvaard door het parket, met name wegens het goedkeuren van de genocide door het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zondigde ook tegen de antiracismewet, die dient om aanzetten tot haat en geweld tegen te gaan.

Uit een maatschappelijk onderzoek bleek dat de man voor geen rede vatbaar was. Ook zijn echtgenote verklaarde dat de man gewoon zou voortdoen zonder duidelijk verbod op bepaalde praktijken. Unia had uitdrukkelijk gevraagd om de gewraakte symbolen weg te halen. Lokale besturen die praktijken van deze aard willen vermijden, hebben de mogelijkheid om een aangepast politiereglement uit te vaardigen.