Supermarkt veroordeeld voor racisme bij ontslag

14 juli 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

De winkelverantwoordelijke van de Intermarché uit Klabbeek heeft zich schuldig gemaakt aan racisme toen hij een zwarte medewerker ontsloeg. Dat oordeelde de strafrechtbank van Waals-Brabant in oktober 2017 en werd bevestigd door het hof van beroep van Brussel op 5 mei 2020. De verantwoordelijke zette de man aan de deur omdat sommige klanten “niet wilden bediend worden door een zwarte”. Unia was burgerlijke partij.

De strafrechtbank oordeelde in oktober 2017 dat de verantwoordelijke én het bedrijf zich schuldig maakten aan discriminatie op basis van huidskleur. Het hof van beroep van Brussel bevestigde op 5 mei 2020 het vonnis en stelt dat het niet uitmaakt of de winkelverantwoordelijke al dan niet aanwezig was toen de hoofdslager de samenwerking met de medewerker beëindigde. De winkelverantwoordelijke was bevoegd om deze beslissing te nemen en was er duidelijk van op de hoogte. En door "zijn passieve gedrag tegenover de onwettige actie van de hoofdslager, schond hij onbetwistbaar en vrijwillig de wettelijke verplichtingen die hij heeft."

Het Hof van Beroep veroordeelde de verantwoordelijke en het bedrijf tot het betalen van 7.529,57 euro schadevergoeding aan het slachtoffer. Unia, die zich burgerlijke partij had gesteld, ontving het symbolische bedrag van 1 euro.

Unia-directeur Els Keytsman is tevreden "dat de rechtbank en het hof van beroep net als Unia oordeelden dat het weldegelijk de huidskleur van de medewerker was die tot het ontslag leidde." Ze onderstreept dat dit soort feiten raciale discriminatie in onze samenleving in de hand werkt. De veroordeling is dan ook een duidelijk signaal aan het adres van werkgevers met racistisch gedrag. Bovendien geeft de veroordeling een stem aan degene die hetzelfde meemaken, maar het niet in vraag durven te stellen.

Tot slot benadrukt Unia de goede samenwerking met het arbeidsauditoraat die het dossier ondersteunde door een onderzoek te openen. 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.