Studie over de burgerparticipatie van personen met een handicap

2 oktober 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Artikel 29 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap legt vast dat personen met een handicap het recht hebben om deel te nemen aan het politieke leven. Dit houdt ook het recht in om te stemmen en verkozen te worden.

In het kader van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen van 2018 en de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019, voert Unia een studie uit naar de burgerparticipatie van personen met een verstandelijke en/of psychische handicap.

Context

Wanneer men aan drempels voor personen met een handicap denkt, komt men vaak uit bij mobiliteitsproblemen en problemen in verband met de toegankelijkheid van stemlokalen. Maar personen met een verstandelijke en/of psychische handicap ondervinden moeilijkheden die zich niet beperken tot de verkiezingsdag.

Personen met een verstandelijke en/of psychische handicap ondervinden vaak moeilijkheden om hun stemrecht uit te oefenen omdat ze gebrek hebben aan ondersteuning, aan toegankelijke informatie, aan een omgeving die is ingelicht, of gewoon omdat ze onbekwaam geacht worden om te stemmen.

Unia wil nu aan de hand van een studie in kaart brengen welke drempels deze personen en hun omgeving ervaren bij de uitoefening van hun stemrecht. De studie zal de drie regio’s omvatten.

Methodologie

Om dit onderzoek goed te kunnen voeren, zal Unia een vragenlijst voorleggen aan de betrokkenen die online of in een persoonlijke ontmoeting kan ingevuld worden, en ontmoetingen organiseren met personen die in een instelling verblijven, die een dagcentrum bezoeken of die individuele ondersteuning genieten.

Samen met de doelgroep zelf, zullen ook experten op het terrein (directie en personeel van centra, diensten en ziekenhuizen, openbare diensten, …) bevraagd worden rond handelswijzen met betrekking tot stemrecht en drempels die ze daarbij identificeren.

Resultaten

Volgend op de verkiezingen van 2018: 

Formuleren en delen van de eerste aanbevelingen, zodat de uitoefening van het stemrecht van de doelgroep kan verhoogd worden naar de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019 toe.

Deze aanbevelingen zullen gericht worden aan iedereen die een rol speelt in de uitoefening van het stemrecht van personen met een handicap, met name hun omgeving en familie, dag- en nachtopvang voor personen met een handicap en psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen.

Volgend op de verkiezingen van 2019: 

Organiseren van nieuwe uitwisselingen met de doelgroep en hun omgeving. Het moet dan ook mogelijk zijn om de deelname aan de verkiezingen te meten en te vergelijken met 2018.

Deze studie wordt afgerond in december 2019, waarna een eindrapport met aanbevelingen ter discussie zal worden voorgelegd aan de verschillende actoren in de omgeving van de betrokken personen en aan de verschillende overheden.

Vergelijkbare artikels

3 december 2021

Overheden moeten volgens Unia meer doen voor mensen met een handicap

Er is nog een lange weg te gaan voor mensen met een handicap een echte plaats hebben in een inclusieve samenleving. Dat is de conclusie van het laatste verslag van Unia over de eerbiediging van de rechten van personen met een handicap. Het rapport wordt vandaag gepubliceerd ter ere van de Internationale dag van personen met een handicap. "Het is tijd dat de overheden hun beloften nakomen", zegt Unia-directeur Els Keytsman.