Lokale verkiezingen in het teken van gelijke kansen

14 september 2018
Discriminatiegrond: Alle gronden

De gemeenteraadsverkiezingen zijn hét moment om een nieuwe wind door het gelijkekansenbeleid te laten waaien. Daarom lanceerde Unia een website vol concrete voorbeelden om gemeentes te inspireren. We bestuderen ook de toeganklijkheid van de verkiezingen en trekken hier lessen uit voor de verkiezingen van 2019.

Gemeenten en steden liggen als bestuursniveau het dichtst bij de burgers en hun bekommernissen. Daar kan het dagelijks leven en het samenleven van mensen verbeterd en beïnvloed worden met maatregelen die rekening houden met mensenrechten. 

Voor Unia gaan deze verkiezingen dan ook over gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie. We willen gemeentes hierin ondersteunen en hen herinneren aan hun verplichtingen. 

Het stemrecht is er voor iedereen

Ook burgers met een handicap hebben het recht om te stemmen. Dit staat in artikel 29 van het VN-Verdrag over de Rechten van personen met een handicap. België ratificeerde dit verdrag. Een Unia-campagne bracht dit recht onder de aandacht. Zo wilden we iedereen motiveren om deel te nemen aan het politieke leven. 

Tips voor gemeenten

Vaak ontbreekt het gemeenten niet aan goede wil, maar ze weten niet altijd precies hoe ze meer gelijke kansen voor hun burgers kunnen garanderen of concreet maken. Unia ontwikkelde daarom een online platform met honderden concrete voorbeelden uit verschillende gemeenten en steden: een aanpasbare huisvestingsgids, gratis juridische dienstverlening, een tekenwedstrijd over gender en identiteit, een gelijke kansen prijs, enz. 

Naast deze concrete en innoverende voorbeelden geeft Unia ook praktisch advies. Zo willen we gemeenten helpen om hun prioriteiten te bepalen en een algemene visie te ontwikkelen over gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie voor al hun inwoners.  

Studie over de burgerparticipatie van personen met een handicap

In het kader van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen van 2018 en de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019, voert Unia een studie uit naar de burgerparticipatie van personen met een verstandelijke en/of psychische handicap.

Unia zal een vragenlijst voorleggen aan de betrokkenen die online of in een persoonlijke ontmoeting kan ingevuld worden, en ontmoetingen organiseren met personen die in een instelling verblijven, die een dagcentrum bezoeken of die individuele ondersteuning genieten.

Volgend op de verkiezingen van 2018 zal Unia  eerste aanbevelingen formuleren en delen, zodat de uitoefening van het stemrecht van de doelgroep kan verhoogd worden naar de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019 toe.