Unia en çavaria gieten hun samenwerking in een officieel akkoord

23 oktober 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Unia heeft voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord gesloten met çavaria, de koepel van meer dan 120 LGBTI-verenigingen in Nederlandstalig België. “Op deze manier kunnen we onze samenwerking beter organiseren en uitbouwen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Dit akkoord zal çavaria zeker helpen om zijn opdracht nog beter uit te voeren”, voegt Lozano Lafertin van çavaria eraan toe. In 2019 tekende Unia overigens al een samenwerkingsakkoord met de regenbooghuizen (Maisons Arc-en-Ciel) in Wallonië.  

Volgens het akkoord zullen Unia en çavaria zoveel mogelijk nuttige informatie uitwisselen die kan bijdragen tot de strijd tegen discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Het wordt ook mogelijk om gemeenschappelijke standpunten in te nemen. Unia en çavaria kunnen voortaan samenwerken rond gemeenschappelijke informatiecampagnes en sensibiliseringsacties. Ze voorzien verder de mogelijkheid om samen onderzoek uit te voeren of uit te besteden. De expertise van beide organisaties zal dienstbaar worden gemaakt in opleidingen.  

Advies en informatie

Çavaria kan aan Unia advies of informatie vragen over de toepassing van wetten, decreten en ordonnanties waarvoor Unia bevoegd is. Omgekeerd kan Unia aan çavaria advies of informatie vragen over het welzijn en de rechten van holebi’s. 

Unia krijgt ieder jaar een groot aantal meldingen van feiten van homofobie en gaybashing. Het instituut verwerkt al deze informatie, stelt dossiers op en geeft advies wanneer er nader kan worden opgetreden. Unia kan bemiddelen bij zulke feiten en kan ook juridische procedures voeren om zo bijstand te bieden aan de slachtoffers van homofobie en gaybashing.  

Lumi, de gratis telefoondienst van çavaria die hulp biedt en ook meldingen van discriminatie aanvaardt, zal de werking en dienstverlening van Unia meer bekend maken bij zijn doelpubliek. Het krijgt hiervoor ook financiële steun vanuit Unia.  

Vergelijkbare artikels