Unia vraagt de NMBS om toch assistentie te organiseren voor essentiële verplaatsingen

24 maart 2020
Discriminatiegrond: Handicap

Op 20 maart kondigde de NMBS aan dat ze in verband met de gezondheidscrisis COVID-19 en de door de overheid voorgeschreven maatregelen niet langer in staat zou zijn assistentie te voorzien voor reizigers met een beperkte mobiliteit. De NMBS rechtvaardigde haar beslissing door aan te geven dat haar personeel bij het verlenen van de assistentie geen anderhalve meter afstand kan bewaren.

Ook al noopt de gezondheidscrisis de NMBS ertoe krachtige maatregelen te nemen om haar reizigers en werknemers te beschermen, toch betreurt Unia dat er geen oplossing geboden wordt die zoveel mogelijk aan de veiligheidseisen tegemoet komt én die assistentie mogelijk laat voor reizigers die essentiële verplaatsingen moeten maken.

Tijdens deze periode van quarantaine moeten immers ook veel personen met een handicap uit werken gaan: gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers, arbeiders, … En er zijn personen met een handicap die geen ander vervoermiddel hebben dan de trein en die essentiële reizen moeten maken (bijvoorbeeld om naar het ziekenhuis te gaan voor een behandeling).

We mogen niet vergeten dat de nood aan assistentie veroorzaakt wordt door de ontoegankelijkheid van stations, perrons en treinen. Daarom betekent het voor onbepaalde duur opheffen van de assistentie naast het weigeren van redelijke aanpassingen ook een vorm van directe discriminatie van personen met een handicap.

Unia verzoekt de NMBS haar beslissing ongedaan te maken en assistentie te garanderen voor reizigers met een handicap die essentiële verplaatsingen moeten maken (reizen naar de werkplek, naar het ziekenhuis, ...). Dit verzoek is zeker redelijk wanneer voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals het dragen van een mondmasker en handschoenen en het zoveel mogelijk bewaren van afstand.

Zolang de assistentie opgeschort blijft, vraagt Unia de NMBS om een alternatief te voorzien voor reizigers met een handicap, bijvoorbeeld door in te staan voor de organisatie en de kosten van reizen per taxi of met aangepast vervoer.
 
Tot op heden heeft Unia nog geen bevredigende reacties van de NMBS ontvangen.

Vergelijkbare artikels

6 juli 2022

Unia bezorgd over gestemde parkeerordonnantie in Brussels Parlement

Afgelopen vrijdag stemde het Brusselse Parlement een nieuwe parkeerordonnantie. In de gewijzigde tekst wordt gratis parkeren voor personen met een handicap afhankelijk gemaakt van zogenaamde ‘preregistratie’. En dat in alle gemeenten waar Parking.brussels instaat voor het toezicht en ook in andere gemeenten die hiertoe beslissen. Personen met een handicap die niet vooraf zijn ingeschreven, moeten het vaste parkeertarief betalen, zonder de mogelijkheid om dit aan te vechten en te laten annuleren.