Werkgever veroordeeld wegens ontslag door kanker

20 december 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Unia daagde een werkgever voor de rechter omdat die 2 jaar geleden een werkneemster had ontslagen door haar ziekte. De arbeidsrechtbank van Gent (afdeling Kortrijk) veroordeelde de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding van 22.000 euro aan de werkneemster.      

De Antidiscrimatiewet beschermt patiënten die (langdurig) ziek zijn.‘Als de werkgever weet dat iemand van de collega’s een langdurige ziekte heeft, bijvoorbeeld kanker, dan moet de vraag gesteld worden hoe die persoon nog wél kan blijven werken. Kanker op zich kan geen reden zijn om het contract op te zeggen en mensen te ontslaan’, zegt Els Keytsman, Unia-directeur. 

Mislukte onderhandelingspoging

De vrouw waarmee Unia naar de rechtbank trok, werkte er al enkele jaren toen ze te horen kreeg dat ze kanker had. Haar baas stuurde haar de laan uit wegens haar langdurige afwezigheid. ‘Na overleg met de vrouw en een mislukte poging om te onderhandelen met haar baas beslisten we om naar de rechter te stappen’, zegt Keytsman. 

De rechtbank oordeelde dat er in dit geval sprake is van een discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Zware beslissing

Keytsman gaat verder: ‘De keuze om iemand te ontslagen is een zware beslissing. De werkgever moet aantonen dat het ontslag noodzakelijk was, rekening houdend met de context van het bedrijf en hij moet bewijzen dat er geen alternatieven voorhanden waren. Als dat niet kan bewezen worden, dan is het ontslag onterecht.’

Unia merkt op dat werkgevers vandaag nog steeds te snel grijpen naar ontslag, zonder grondig te onderzoeken hoe de persoon wel kan blijven werken. ‘Werkgevers moeten een knop omdraaien en kijken welke mogelijkheden er zijn om de persoon in dienst te houden. Daarnaast schermen ze te gemakkelijk met het argument dat de continuïteit van de dienst in gevaar komt, zonder dat werkelijk hard te maken.’

Het geanonimiseerde vonnis vind je via de link hiernaast.

In de pers

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.