Het werk van Unia in 2019, uitgedrukt in cijfers

Waarover ontving Unia de meeste meldingen in 2019? Hoeveel dossiers openden we en voor welke situaties trokken we naar de rechtbank? Waarover deden we het vaakst aanbevelingen en hoeveel mensen bereikten we met bewustmakingscampagnes en opleidingen? Alle cijfers en grafieken over onze werking in 2019 vind je in dit cijferverslag. 

  Meldingen en dossiers blijven stijgen

  Net als in de voorbije jaren steeg ook in 2019 het aantal meldingen bij Unia. We ontvingen maar liefst 8.478 meldingen over vermoedelijke feiten van discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Dat is 13,2% meer dan in 2018 en 46,7% meer in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

  Op basis van die meldingen openden we 2.343 nieuwe dossiers (6,9% meer dan in 2018). Het grootste deel van de dossiers ging over het domein werk (28% van het totale aantal dossiers), gevolgd door goederen en diensten (27,4%), media (14,8%) en onderwijs (13,1%).

  Over alle domeinen heen opende Unia het meeste dossiers rond de zogenaamde ‘raciale’ criteria (35,9%), gevolgd door handicap (23,2%), geloof of levensbeschouwing (12,7%) en vermogen (6,3%).

  Alle cijfers en grafieken voor 2019 vind je in het volledige cijferverslag, dat je kan downloaden op deze pagina. Daarin ontdek je onder andere het aantal meldingen en dossiers in 2019 in grafieken per domein, criterium en regio. Je vind er ook de cijfers achter onze rechtszaken, opleidingen, aanbevelingen en communicatie in 2019.

  Cijferverslag vs. jaarverslag

  Wil je meer weten over de bredere werking van Unia in 2019? Lees dan zeker ook het Jaarverslag 2019: Werken aan een gelijkere samenleving voor iedereen. Dit jaarverslag zoomt onder andere in op markante gebeurtenissen in 2019, op opvallende ontwikkelingen in de samenleving in verband met onze thema’s en op de lokale, interfederale en internationale werking van Unia.