Zoek Onderhandelde oplossingen

11 Onderhandelde oplossingen gevonden
16 juli 2020

Een plan tegen homofobe discriminatie op het werk!

Een medewerkster van een psychiatrisch centrum is het slachtoffer van homofobie van haar collega's. In aanwezigheid van Unia wordt een bijeenkomst gehouden met de verschillende partijen. Zo komt er een einde aan de discriminerende situatie, krijgt de medewerkerster verontschuldigingen van het management en wordt er een actieplan opgesteld om de bewustwording te vergroten, informatie te verstrekken en discriminatie op de werkplek te bestrijden.
21 juni 2011

Moeilijkheid om klacht neer te leggen bij de politie

In het kader van pestgedrag dat naar alle waarschijnlijkheid met homofobie te maken had, ondervond het slachtoffer moeilijkheden om een klacht neer te leggen bij de politie van zijn zone, omdat de politieagent de zaak minimaliseerde of grof taalgebruik hanteerde. Het Centrum heeft de korpschef en de Procureur des Konings aangesproken en baseerde zich daarbij op de omzendbrief COL 14/2006 over de strijd tegen homofobe daden. De politieagent werd uitgenodigd om deel te nemen aan een bemiddeling.