Zoek Onderhandelde oplossingen

10 Onderhandelde oplossingen gevonden
21 juni 2011

Moeilijkheid om klacht neer te leggen bij de politie

In het kader van pestgedrag dat naar alle waarschijnlijkheid met homofobie te maken had, ondervond het slachtoffer moeilijkheden om een klacht neer te leggen bij de politie van zijn zone, omdat de politieagent de zaak minimaliseerde of grof taalgebruik hanteerde. Het Centrum heeft de korpschef en de Procureur des Konings aangesproken en baseerde zich daarbij op de omzendbrief COL 14/2006 over de strijd tegen homofobe daden. De politieagent werd uitgenodigd om deel te nemen aan een bemiddeling.

21 juni 2011

Homofoob taalgebruik in de AB

De Ancienne Belgique (AB) had in de loop van september 2010 contact opgenomen met het Centrum om advies te vragen en te vernemen welke maatregelen de AB moest nemen voor de komst van Sexion d'Assaut, een Franse rapgroep die in bepaalde songs homofoob taalgebruik hanteert. Het standpunt van het Centrum werd samengevat in het persbericht dat verscheen op 4 oktober 2010: geen preventieve censuur, wel alert zijn voor bepaald taalgebruik en bepaalde gebaren.