Zoek Onderhandelde oplossingen

6 Onderhandelde oplossingen gevonden
22 mei 2012

Gebarentaal bij de politie

Een dove persoon werd voor een verhoor opgeroepen door de Brusselse politie en moest de kosten voor de tolk gebarentaal zelf betalen. Naderhand heeft de politiecommissaris de kosten laten terugbetalen. Iedere persoon die opgeroepen wordt voor een verhoor, moet inderdaad over de mogelijkheid beschikken om zich in zijn eigen taal uit te drukken op kosten van de overheid (ofwel van de politiedienst, ofwel van het Parket als gerechtskosten). De politiediensten beschikken hiervoor over een lijst van beëdigde tolken (ook voor gebarentaal).

21 juni 2011

Moeilijkheid om klacht neer te leggen bij de politie

In het kader van pestgedrag dat naar alle waarschijnlijkheid met homofobie te maken had, ondervond het slachtoffer moeilijkheden om een klacht neer te leggen bij de politie van zijn zone, omdat de politieagent de zaak minimaliseerde of grof taalgebruik hanteerde. Het Centrum heeft de korpschef en de Procureur des Konings aangesproken en baseerde zich daarbij op de omzendbrief COL 14/2006 over de strijd tegen homofobe daden. De politieagent werd uitgenodigd om deel te nemen aan een bemiddeling.