Zoek Beslissing

95 Beslissingen gevonden
18 maart 2021

Arbeidshof Luik, 18 maart 2021

Een persoon met een beperking werkt in een openbare dienst. Daar heeft ze een zittend beroep. Nadat ze afwezig is omwille van ziekte, vraagt ze aan haar werkgever een aangepaste job: zonder al te veel verplaatsingen en – op aanbeveling van de arbeidsgeneesheer – met een halftijds medisch uurrooster. De werkgever weigert deze redelijke aanpassingen en vraagt haar om ofwel ontslag te nemen, ofwel aan de slag te gaan in een medisch onaangepaste job. Een paar dagen later, wordt ze ontslagen.
23 juni 2020

Arbeidsrechtbank van Luik, 23 juni 2020

Verzoekster was nog geen afgevaardigde noch kandidate maar het ACV informeert de werkgever dat ze een vorming voor vakbondsafgevaardigden gaat volgen. De werkgever weigert het verlof toe te kennen en ontslaat haar omdat ze de laatste maanden vaak afwezig zou geweest zijn en de organisatie in het honderd loopt. Daags nadien ontvangt de werkgever een aangetekend schrijven waardoor hij verneemt dat verzoekster is aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Hij meent dat de aanstelling kwam na het ontslag en ze dus geen aanspraak kan maken op de vergoeding.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: