Correctionele rechtbank Brussel, 3 juni 2021

3 juni 2021
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een man is strafrechtelijk veroordeeld wegens slagen en verwondingen, toegebracht vanuit homohaat. Hij krijgt 8 maanden cel en een boete van 800 euro. De man wordt ook veroordeeld tot de betaling van een morele schadevergoeding aan het slachtoffer en aan Unia.

Feiten

In december 2019 nemen twee mannen de bus in Brussel. Ze maken er geen geheim van dat ze homoseksueel zijn. Wanneer de mannen een zwangere vrouw willen laten passeren, raakt één van hen lichtjes een bejaarde dame (aan wie hij zijn plaats had afgestaan); hij verontschuldigt zich meteen. Een andere persoon op de bus reageert heel agressief tegen hem en blijft hem beledigen ondanks de geuite excuses. 

De vriend van het slachtoffer probeert tussenbeide te komen en de situatie te ontmijnen maar de gemoederen blijven verhit; de beklaagde stelt aan de man voor om uit te stappen en het dan uit te vechten, maar het slachtoffer van de agressie weigert dit. De beklaagde geeft het slachtoffer een klap en scheldt hem uit voor “vuil homootje”, daarna slaat hij met zijn vuist op het gezicht van het slachtoffer. Een neutrale getuige zal nadien bevestigen wat er precies is gebeurd op de bus.

Unia stelde zich in dit proces burgerlijke partij, aan de zijde van het slachtoffer. De beklaagde liet verstek gaan.

Juridische kwalificatie

De beklaagde werd vervolgd wegens het toebrengen van slagen en verwondingen, met een homofoob motief als verzwarende omstandigheid (art. 398 en 405 quater van het Strafwetboek).

Beslissing

De rechtbank achtte de feiten bewezen en erkende ook dat er een homofoob motief was geweest bij de agressie.
In het vonnis bevestigde de rechtbank dat er welbewust een slachtoffer was uitgekozen dat behoorde tot een bepaalde groep. Die “selectieve keuze” komt neer op een discriminatoir motief en wijst op een haatdelict.

De beklaagde werd bij verstek veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf en een boete van 800 euro. Burgerrechtelijk werd hij veroordeeld tot de betaling van 2.500 euro aan het slachtoffer en 500 euro aan Unia.

Aandachtspunten

Deze feiten zijn representatief voor de heersende homofobie waarmee homoseksuele paren worden geconfronteerd in hun dagelijkse leven. Wanneer een homoseksueel stel effectief de seksuele oriëntatie laat blijken, stelt het zich dagelijks bloot aan beledigingen, opmerkingen of uitingen van agressie; dit laat onmiskenbaar psychologische sporen na en zet personen er dikwijls toe aan om hun gedrag aan te passen (ze vermijden sommige plaatsen, zijn bang om openlijk homoseksueel te zijn…)

De feiten onderstrepen ook hoe belangrijk getuigen kunnen zijn bij aanvallen van deze aard. Als er getuigen zijn, is het gemakkelijker om de feiten aan te tonen. Hun aanwezigheid helpt een slachtoffer ook om stappen te ondernemen. Die vaststelling werd trouwens onlangs nog gedaan in een rapport van de Koning Boudewijnstichting over het parcours van slachtoffers van haatdelicten.

Afgekort: Corr.rb.Brussel, 3-06-2021