Zoek Beslissing

9 Beslissingen gevonden
13 februari 2008

Ondernemingsrechtbank Brussel (Franstalige), 13 februari 2008

Een persoon die onregelmatig in het land verblijft, maar een regularisatie heeft aangevraagd bij de gemeente, wil een rekening openen voor een huurwaarborg. De bank weigert bij gebrek aan officiële gegevens. Het Grondwettelijk Hof heeft de wet van 25 februari 2003 gedeeltelijk vernietigd, zodat de lijst met discriminatiegronden een open lijst geworden is en er wordt een vordering tot staking ingeleid. Die wordt verworpen aangezien de rechtbank vindt dat de gegevens vereist door de bank rusten op de antiwitwaswetgeving, zijnde normen van openbare orde die de mogelijke discriminatie overstijgen.

Volg ons op onze sociale media