LGBTI+ rechten in 2023: verontrustend geweld, maar ook positieve punten

17 mei 2023
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Ondanks de vooruitgang op juridisch vlak worden LGBTI+ personen nog dagelijks blootgesteld aan vooroordelen, beledigingen en zelfs haatspraak. Ook op internet worden ze beledigd en bedreigd. Unia roept op om dringend maatregelen te nemen.

In 2022 heeft Unia 137 dossiers afgesloten gelinkt aan seksuele oriëntatie, waaronder 57 voor haatspraak

Verontrustend geweld tegen LGBTI+ personen

Unia behandelt ook dossiers haatmisdrijven tegen LGBTI+ personen op basis van hun (vermeende) seksuele oriëntatie. Op de 54 dossiers afgesloten in 2022 gaat het bij bijna de helft (44%) om fysiek geweld. Dit aandeel is veel hoger dan bij haatmisdrijven voor de andere criteria. Het is ook het hoogste cijfer van de voorbije 5 jaar.

Unia heeft in de loop van de jaren verschillende rechtszaken gewonnen waardoor er meer rechtspraak is om dergelijke daden te bestraffen. Maar dit bijzonder verontrustend fenomeen moet ook speciale aandacht krijgen van de overheid.

  • Unia vraagt een nieuw interfederaal actieplan rond discriminatie en geweld tegen LGBTI+ personen aangezien het laatste in 2019 afliep.
  • Unia vraagt ook een wijziging van het Strafwetboek om zich burgerlijke partij te kunnen stellen als het slachtoffer is overleden. Zo kunnen we de rechten verdedigen van diegenen die zich niet meer kunnen uitdrukken. Dat is niet alleen in het belang van het slachtoffer, maar ook van de gemeenschap en de samenleving in haar geheel.

Juridisch kader dat de rechten van LGBTI+ personen verdedigt

België heeft altijd een actieve rol gespeeld bij de verdediging van de rechten van LGBTI+ personen. 20 jaar geleden werd de Antidiscriminatiewet ingevoerd die de bescherming tegen discriminatie uitbreidde met een reeks andere criteria dan de ‘raciale criteria’. Nog in 2003 werd het burgerlijk huwelijk opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht.  

België staat in 2023 trouwens op plaats 2 in de rangschikking van 49 landen die werd opgesteld door ILGA-Europe (koepelvereniging van Europese LGBTI+ organisaties. Deze uitstekende plaats hebben we te danken aan de toevoeging van discriminatie op grond van seksekenmerken als verzwarende factor in het Strafwetboek vorig jaar. 

Ben je zelf slachtoffer of getuige van een haatmisdrijf?

Je kan ook contact opnemen met de verenigingen die je zullen doorverwijzen waar nodig: 

  • In Vlaanderen kan je terecht bij Lumi, de opvang- en infolijn van çavaria. 
  • In Brussel krijg je hulp bij Rainbow House
  • In Wallonië kan je PraTIQ contacteren. 

Unia is niet bevoegd voor gendergerelateerde criteria (transgender, genderexpressie, genderidentiteit, interseksualiteit). Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen behartigt deze materie.   

Vergelijkbare artikels

23 oktober 2020

Unia en çavaria gieten hun samenwerking in een officieel akkoord

Unia heeft voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord gesloten met çavaria, de koepel van meer dan 120 LGBTI-verenigingen in Nederlandstalig België. “Op deze manier kunnen we onze samenwerking beter organiseren en uitbouwen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Dit akkoord zal çavaria zeker helpen om zijn opdracht nog beter uit te voeren”, voegt Lozano Lafertin van çavaria eraan toe.