De aanslag op het Joods Museum in Brussel was een antisemitisch haatmisdrijf

7 januari 2019
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

Unia besliste om burgerlijke partij te zijn in de assisenzaak over de schietpartij in het Joods Museum. De aanslag is voor Unia immers een haatmisdrijf tegen de Joodse gemeenschap. ‘De daders hadden hun slachtoffers niet willekeurig gekozen, ze hadden het gemunt op Joden, dat is voor ons duidelijk.’ Volgens Unia is er dan ook sprake van een antisemitische drijfveer voor de aanslag.   

Volgens Unia was de aanslag op het Joods Museum van Brussel een haatmisdrijf. ‘De schietpartij raakte niet alleen museumbezoekers, medewerkers of hun aanverwanten. Volgens ons was de aanslag een boodschap en bedreiging aan het adres van de hele Joodse gemeenschap waarmee duidelijk werd gemaakt dat elke Jood kwetsbaar is en ook een doelwit kan zijn,’ benadrukt Els Keytsman van Unia.  

Niet alleen een individu 

Omdat niet alleen een individu geschaad wordt door een haatmisdrijf, maar een hele gemeenschap zorgde de wetgever dat er zwaardere straffen mogelijk zijn. ‘Wij spreken dan van verzwarende omstandigheden. Werd dus iemand gedood of verwond uit haat, misprijzen of vijandigheid tegen de groep die zij/hij vertegenwoordigt, spreken we van verwerpelijk motief en kunnen de straffen oplopen’, legt Keytsman uit.   

Ze gaat verder: ‘We weten in het algemeen dat terroristen haat gebruiken (aanzetten tot haat, geweld of discriminatie) om medestanders te rekruteren en te overtuigen. Bovendien getuigen bij verschillende aanslagen de doelwitten op zich al van haat. Dan denken we dus aan het Joods Museum, maar evengoed aan de schietpartijen in Frankrijk door Mohamed Merah, die in een homo-nachtclub in Orlando of de aanslag in een kerk in Saint-Etienne du Rouvray...’ 

Unia onderlijnt ten slotte nog ‘dat door mensen aanvallen voor wat ze zijn of voor wat ze vertegenwoordigen, worden de fundamenten van onze samenleving ondermijnd. Die samenleving is gebouwd op wederzijds respect, ongeacht afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid of religie.’