Ben je getuige van homofoob geweld? Unia moedigt iedereen aan om het te melden!

16 mei 2022
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Ook in 2021 steeg het aantal dossiers bij Unia over discriminatie omwille van seksuele geaardheid. Daarbij ging het vooral over geweld tegen LGBTI+-personen. Unia benadrukt dat getuigen essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de daders een zwaardere straf krijgen: ze zorgen ervoor dat het homofobe motief door de rechtbank kan worden erkend. 

Steeds meer dossiers over homofobie 

Unia opende 176 dossiers in 2021 over discriminatie, haatspraak of haatmisdrijven in verband met seksuele geaardheid. Dat is 6,4% van alle Unia-dossiers, in 2020 was dat nog 4,3%. De cijfers liggen ook hoger dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaren. De toename in 2021 gaat vooral over problemen in de samenleving zoals conflicten in de publieke ruimte en burenruzies.  

Gewelddadiger 

Opvallend: in dossiers over seksuele geaardheid is er vaker sprake van geweld dan in andere dossiers: "Bij de dossiers rond homofobie die wij bij Unia behandelen, gaat het in bijna 43% van de gevallen om haatmisdrijven, zoals slagen en verwondingen. Die cijfers vormen helaas slechts het topje van de ijsberg: wij pleiten daarom voor een betere codering van het (mogelijke) homofobe motief in de registratiesystemen van de politie en het parket", benadrukt Els Keytsman, directeur van Unia. 

Investeer in gespecialiseerde slachtofferhulp  

Om welke vorm van haatmisdrijven het ook gaat, de slachtoffers worden altijd en diep getroffen. Gespecialiseerde opvang en begeleiding door specialisten in posttraumatische stress is noodzakelijk. Unia sensibiliseert daarom bewust de politie, het openbaar ministerie en andere autoriteiten over deze problematiek. Er zijn al enkele goede praktijkvoorbeelden: zo openden sommige politiebureaus een speciaal loket voor slachtoffers van haatmisdrijven. Maar daarnaast moet er ook meer gebeuren om seponering – zaken die niet vervolgd worden door het parket - te voorkomen. 

Sleutelrol voor getuigen

Uit onderzoek blijkt dat daders sneller haatmisdrijven plegen als zij het gevoel hebben dat niemand zal reageren. Getuigen zijn dus zeer belangrijk. Des te meer omdat haatmisdrijven iederéén raken die zichzelf met het slachtoffer kan identificeren.

"Unia is tevreden dat rechtbanken in dossiers van homofoob geweld regelmatig het homofoob motief als verzwarende omstandigheid erkennen, vooral dankzij getuigen van deze pijnlijke gebeurtenissen. Getuigen helpen ook om slachtoffers aan te moedigen en te steunen om naar de rechtbank te stappen. Wij moedigen hen daarom aan om homofobie altijd te melden", besluit Els Keytsman. 

Je kan ook verenigingen aanspreken die jou verder helpen naargelang je wensen:  

Unia is niet bevoegd voor gendergerelateerde criteria (transgender, genderexpressie, genderidentiteit, interseksualiteit). Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen behartigt deze materie.  

Vergelijkbare artikels

23 oktober 2020

Unia en çavaria gieten hun samenwerking in een officieel akkoord

Unia heeft voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord gesloten met çavaria, de koepel van meer dan 120 LGBTI-verenigingen in Nederlandstalig België. “Op deze manier kunnen we onze samenwerking beter organiseren en uitbouwen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Dit akkoord zal çavaria zeker helpen om zijn opdracht nog beter uit te voeren”, voegt Lozano Lafertin van çavaria eraan toe.