Voor een Covid vaccinatiepaspoort dat inclusie en gelijkheid waarborgt

30 april 2021
Discriminatiegrond: Andere gronden

De Europese Unie werkt actief aan een vaccinatiepaspoort. Doel hiervan is het harmoniseren, coördineren en formaliseren van de verschillende nationale systemen die de verspreiding van het virus moeten beperken bij reizen. Het certificaat wordt voorgesteld als een instrument dat het vrije verkeer vergemakkelijkt en dat personen zonder vaccin niet belet om te kunnen reizen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen, personen die nog niet zijn gevaccineerd of niet kunnen worden gevaccineerd, enz. Toch is het instrument gebaseerd op nationale vaccinatiestrategieën of screenings die niet altijd de gelijkheid waarborgen. 

Het vaccinatiepasspoort steunt namelijk op het bewijs dat een persoon tegen Covid-19 is ingeënt, van de ziekte is hersteld of een negatief testresultaat heeft. Het bewijs dat iemand niet besmettelijk is, wordt op nationaal niveau geleverd. Hoewel de vaccinatie in België gratis is, zal bij het begin van de zomervakantie nog niet de hele bevolking toegang hebben tot een vaccin. De andere middelen om aan te tonen dat de reiziger niet besmet is zijn dan weer betalend, zoals een PCR-test of een certificaat waaruit blijkt dat de persoon van een besmetting is hersteld of een snelle antigeendetectietest. Volgens Unia moet de Belgische overheid dringend overwegen om deze alternatieven gratis en even toegankelijk te maken. Anders zal een instrument dat wordt voorgesteld als inclusief en egalitair, en dat het recht op vrij verkeer voor iedereen bevordert, in feite verdeeldheid zaaien.  

We herinneren er bovendien aan dat beperkingen op het recht op vrij verkeer van personen in overeenstemming moeten zijn met het proportionaliteitsbeginsel. De maatregelen moeten beperkt zijn in de tijd, in verhouding staan tot het nagestreefde doel en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van dat doel. Het betekent ook dat er geen andere manier mag zijn om hetzelfde doel te bereiken met een maatregel die minder afbreuk zou doen aan de grondrechten en het gelijkheidsbeginsel. 

Tenslotte, “niemand is veilig totdat iedereen veilig is”. We kunnen het virus alleen verslaan wanneer de hele wereld de kans krijgt om zich in te enten, zo niet kunnen overal nieuwe varianten opduiken. 

Vergelijkbare artikels

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.