Verkiezingen 2024: een stem voor iedereen?

1 op 6 personen. Dat is het percentage Belgen dat niet, blanco of ongeldig stemde tijdens de verkiezingen van 2019. 1,3 miljoen mensen dus. Hoewel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ons eraan herinnert dat het stemrecht een fundamenteel mensenrecht is, wordt dit recht niet op dezelfde manier uitgeoefend door iedereen. Daarom ontwikkelde Unia de infofiche 'Een stem voor iedereen in 2024?'.

  Iedereen naar de stembus in 2024

  In juni en oktober 2024 zullen alle burgers worden opgeroepen om deel te nemen aan nieuwe verkiezingen die het politieke landschap van ons land en zijn deelentiteiten zullen hertekenen. Unia hoopt dat alle stemmen gehoord zullen worden. Ook die van mensen die extra obstakels ondervinden bij het uitoefenen van hun stemrecht. Want iedereen is nodig voor een gezonde democratie

  Op naar een meer gelijke verkiezingsdeelname 

  Meerdere redenen kunnen verklaren waarom personen niet deelnemen aan verkiezingen. Naast de praktische belemmeringen en structurele barrières om te gaan stemmen, zit er vaak een keuze achter dit fenomeen dat verband houdt met een afwijzing van de politiek. In ieder geval is niet-deelname grotendeels verbonden met onderliggende sociale factoren. 

  Unia verdedigt gelijkheid en strijdt tegen discriminatie op basis van beschermde criteria zoals handicap, leeftijd, nationaliteit, enz. Aangezien de verkiezingsdeelname varieert op basis van verschillende van deze criteria, is deze ongelijk. Voor Unia betekent dit een risico voor onze democratie. 

  Een grote uitdaging: de meest kwetsbare groepen naar de stembus krijgen 

  “De meest achtergestelde burgers overtuigen om deel te nemen aan verkiezingen is een van de belangrijkste uitdagingen voor een democratie. Ze hebben de neiging om zichzelf van het verkiezingsspel uit te sluiten. Dat heeft directe gevolgen voor de goede vertegenwoordiging van hun belangen en hun realiteit in de politieke beslissingen die door de verkozen organen zullen worden genomen.” 

  Jean-Benoît Pilet is Professor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij is één van de auteurs van de analyse van het electorale absenteïsme ‘Een democratie zonder kiezer?’, gepubliceerd op 13 oktober 2021 door de VUB en ULB. Unia baseerde zich op deze belangrijke analyse om de verkiezingsfiche ‘Een stem voor iedereen’ op te stellen. 

  Ontdek de fiche ‘Een stem voor iedereen’ (pdf)

  Unia herinnert eraan dat er een maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat, naast de individuele verantwoordelijkheid, om de deelname aan de stemming van elk individu mogelijk te maken. Er is nog tijd om actie te ondernemen vóór de volgende verkiezingen.

  Voor meer informatie 

  Je vindt aanbevelingen en aanvullende informatie in de volgende bronnen: