Zoek Onderhandelde oplossingen

180 Onderhandelde oplossingen gevonden
18 januari 2021

Positieve acties: een stimulans voor de werkgelegenheid voor mensen met een handicap!

Een slechtziende persoon moet toegang krijgen tot een prioritaire aanwervingspool in het kader van 'positieve acties' die door een administratie wordt aangelegd. Tijdens de procedure geven de personen die belast zijn met de aanwerving geen prioritaire voorrang aan de kandidaat. Unia komt tussenbeide en maakt het mogelijk dat de administratie toezeggingen doet om de pluspunten van positieve acties bekend te maken en ervoor te zorgen dat deze worden gerespecteerd.
14 januari 2021

Een student in een rolstoel ontvangen? Een toegangshelling, een klaslokaal op de begane grond en het is in orde

Een student wenst een opleiding medisch secretariaat te volgen. Zijn inschrijving wordt geweigerd omdat hij in een rolstoel zit en de lessen op een hogere verdieping gegeven worden. De school voorziet geen aanpassingen en stelt de student voor om de cursussen op afstand te volgen. Unia werd gecontacteerd en herinnerde eraan dat afstandscursussen niet in overeenstemming zijn met de principes van inclusief onderwijs. Er is uiteindelijk een oplossing gevonden en de school aanvaardt de redelijke aanpassingen.