Zoek Onderhandelde oplossingen

7 Onderhandelde oplossingen gevonden
22 mei 2012

Racistische opmerkingen door lerares

Een moeder contacteerde het Centrum omdat haar dochter het mikpunt was van misplaatste, racistisch getinte opmerkingen door een lerares. Een ontmoeting op school met de directie, de moeder en de lerares had niet het verhoopte resultaat, maar leidde tot nog meer spanningen. De moeder diende vervolgens een klacht in bij de politie. Uit de getuigenis bleek dat de moeder excuses van de lerares verwachtte; als die niet volgden, zou ze haar klacht staande houden.

21 juni 2011

Moeilijkheid om klacht neer te leggen bij de politie

In het kader van pestgedrag dat naar alle waarschijnlijkheid met homofobie te maken had, ondervond het slachtoffer moeilijkheden om een klacht neer te leggen bij de politie van zijn zone, omdat de politieagent de zaak minimaliseerde of grof taalgebruik hanteerde. Het Centrum heeft de korpschef en de Procureur des Konings aangesproken en baseerde zich daarbij op de omzendbrief COL 14/2006 over de strijd tegen homofobe daden. De politieagent werd uitgenodigd om deel te nemen aan een bemiddeling.