Zoek Beslissing

105 Beslissingen gevonden
2 april 2021

Arbeidshof Bergen, 2 april 2021

Een leerkracht lager onderwijs lijdt aan multiple sclerose. Tussen 2011 en 2015 weigert de werkgever redelijke aanpassingen te treffen. Pas daarna wordt, na tussenkomst van Unia, op bepaalde punten toegegeven. Het is pas na een gerechtelijke bemiddeling dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt, hoewel hij blijft weigeren de discriminatie te erkennen. Bij beslissing dd. 10 januari 2020 beslist de arbeidsrechtbank te Charleroi dat er wel degelijk sprake is van discriminatie.
18 maart 2021

Arbeidshof Luik, 18 maart 2021

Een persoon met een beperking werkt in een openbare dienst. Daar heeft ze een zittend beroep. Nadat ze afwezig is omwille van ziekte, vraagt ze aan haar werkgever een aangepaste job: zonder al te veel verplaatsingen en – op aanbeveling van de arbeidsgeneesheer – met een halftijds medisch uurrooster. De werkgever weigert deze redelijke aanpassingen en vraagt haar om ofwel ontslag te nemen, ofwel aan de slag te gaan in een medisch onaangepaste job. Een paar dagen later, wordt ze ontslagen.
8 januari 2020

Arbeidshof Brussel, 8 januari 2020

Een werknemer moet opnieuw voor dezelfde kaderfunctie solliciteren als zijn bedrijf wordt overgenomen. Ondanks uitstekende evaluaties, wordt hij niet weerhouden. De onderneming biedt hem geen nieuwe functie aan en ontslaat de werknemer. Uit vergelijking met de kandidaat die werd weerhouden voor de functie blijkt dat die laatste minder gekwalificeerd was voor de functie. Ook blijkt het openstellen van de functie in kwestie niet gerechtvaardigd. De onderneming kan geen verklaring bieden voor deze tegenstrijdigheden.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: