Arbeidshof Antwerpen, 23 december 2011

23 december 2011
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het Arbeidshof oordeelde dat een beveiligingsfirma geen rechtsmisbruik beging door een receptioniste te ontslaan die een bescheiden hoofddoek wilde combineren met haar uniform. In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank dat een werkgever aan zijn voltallige personeel een verbod mag opleggen om religieuze overtuigingen te veruiterlijken om het neutrale imago van het (commerciële) bedrijf te vrijwaren.

Hoewel het openbaar ministerie tot de conclusie kwam dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van geloof, wordt de zaak afgewezen door het arbeidshof. Het arbeidshof oordeelde dat het ontslag in de gegeven omstandigheden niet onredelijk was. Maar het arrest lijkt geen uitsluitsel te geven over het al dan niet discriminatoire karakter van een zogenaamd neutraliteitsbeleid door commerciële bedrijven.

UPDATE: Het Hof van Justitie van de Europese Unie sprak zich op 14 maart 2017 verder uit over de zaak, en op 12 oktober 2020 deed het arbeidshof van Gent een uitspraak. 

Vergelijkbare rechtspraak Arbeidshof Antwerpen, 23 december 2011

24 februari 2022

Arbeidsrechtbank Luik, 24 februari 2022

Een juriste werkt voor een gemeente en is gespecialiseerd in openbare aanbestedingen. Gedurende jaren zijn er geen problemen. Vanaf november 2020 wenst ze een hoofddoek te dragen en polst hierover bij verschillende personen, aangezien het arbeidsreglement geen verbod voorziet. Bij gebrek aan antwoord, kondigt ze aan de hoofddoek te zullen dragen vanaf februari 2021. De gemeente treft twee verbodsmaatregelen, in afwachting van de wijziging van het arbeidsreglement vanaf de maand maart. Deze wijziging bekrachtigt een absolute en exclusieve neutraliteit.