Arbeidshof Antwerpen, afdeling Antwerpen, 23 december 2011

23 december 2011
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het Arbeidshof oordeelde dat een beveiligingsfirma geen rechtsmisbruik beging door een receptioniste te ontslaan die een bescheiden hoofddoek wilde combineren met haar uniform. In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank dat een werkgever aan zijn voltallige personeel een verbod mag opleggen om religieuze overtuigingen te veruiterlijken om het neutrale imago van het (commerciële) bedrijf te vrijwaren.

Hoewel het openbaar ministerie tot de conclusie kwam dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van geloof, wordt de zaak afgewezen door het arbeidshof. Het arbeidshof oordeelde dat het ontslag in de gegeven omstandigheden niet onredelijk was. Maar het arrest lijkt geen uitsluitsel te geven over het al dan niet discriminatoire karakter van een zogenaamd neutraliteitsbeleid door commerciële bedrijven.

UPDATE: Het Hof van Justitie van de Europese Unie sprak zich op 14 maart 2017 verder uit over de zaak, en op 12 oktober 2020 deed het arbeidshof van Gent een uitspraak.