Zoek Beslissing

1149 Beslissingen gevonden
28 september 2023

Arbeidsrechtbank Brussel (Nederlandstalig), 28 september 2023

De arbeidsrechtbank oordeelt dat het ontslag van een man discriminatoir is (op grond van het beschermd kenmerk syndicale overtuiging) en dat de beschermingsvergoeding (op grond van de wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor preventie en bescherming op het werk) kan worden gecumuleerd met de forfaitaire schadevergoeding uit de Antidiscriminatiewet.

Volg ons op onze sociale media